Gia đình chúng ta

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của chúng tôi.

Nếu không có đầu vào có giá trị của họ Fectiv sẽ không phải là vị trí hiện nay và nơi nó đi vào ngày mai.

NHÓM PHÁT TRIỂN

Amit Saha

Andre Oentoro

Anjan Goswamy

Arkaprava Majumder

Avishek Bhattacharya

Ben Hopkinson

Eunice Lee Lih Wei

Joydeep Chatterjee

Kevin Chen

Marinos Hadjipapas

Manirul Mallick

Moutushi Ghosh Basu

Mustafijur Rahaman

Pradipta Ghosh

Saunak Sen Gupta

Sinki Sinha

Sonali Sen

Soumya Banerjee

Sudipta Mitra

Sukalyan Debsingho

Tim Bykov

GIAO TEAM

Achmad Irfan

Ajinkya Kanitkar

Anup Kothari

Cheria Bustan

Cycyl Birog

Darlene

Divina Pantaleon

George Botros

Glenn Mark

Irene Bullon

Janis Baclayon

Linnel Thin

Mandar Datar

Michael Saweris

Prasad Vite

Sandip Arane

Simon Bedson

Sumeet Khabiya

Kevin Chen

Pradip Nandi

Prasad Shah

Vivek Nair

"Cá nhân, CHÚNG TÔI LÀ MỘT thả. TOGETHER, WE ARE AN OCEAN "

Ryunosuke Satoro