ngôn ngữ sửa chữa

 

Giúp sửa lỗi văn bản trong trang và các bài viết xã hội.

Email cho chúng tôi tại ectivo@gmail.com và cho chúng tôi biết:

1. Trường hợp lỗi này là
2. Nói cách gì là sai
3. Làm thế nào nó nên đọc

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI giúp trên toàn thế giới biến những ý tưởng của họ vào một cái gì đó lớn hơn!