ราชทัณฑ์ภาษา

 

ข้อผิดพลาดข้อความช่วยแก้ไขในหน้าและโพสต์สังคม

ส่งอีเมล์ไปที่ ectivo@gmail.com และบอกเรา:

1. ข้อผิดพลาด
2. คำพูดอะไรที่ไม่ถูกต้อง
3. วิธีการที่ควรอ่าน

ขอขอบคุณสำหรับการช่วยให้ทุกคนรอบโลกเปลี่ยนความคิดของพวกเขาเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่า!