มันทำงานอย่างไร

icon-1

ขั้นตอนที่ 1

ลงทะเบียนชื่อเว็บ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกการออกแบบและการออกแบบ

ขั้นตอนที่ 3

สร้างร่วมกัน

เสร็จสิ้น

ยืนยันเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์

เริ่มต้น - เข้าสู่ระบบและเห็นขั้นตอน 1,2,3

Picture12

ขั้นตอนที่ 1 - ลงทะเบียนชื่อเว็บของคุณ

Picture13

ขั้นตอนที่ 2 - เลือกการออกแบบของคุณ

Picture14

ขั้นตอนที่ 2 - เลือกนักออกแบบของคุณ

Picture15

ขั้นตอนที่ 3 - สร้างกับนักออกแบบของคุณ

Picture16

ที่สมบูรณ์แบบ - เว็บไซต์ยืนยันเสร็จสมบูรณ์

(ยกเลิกตัวเลือกโครงการที่สามารถใช้ได้)

Picture17

GET STARTED

Free trial. No credit card required.